Inženýrská geodezie

Inženýrská geodézie je rozsáhlé odvětví geodetických prací zaměřené na vytyčování, dokumentaci a kontrolní měření staveb. Skládá se z vytyčování a dokumentace staveb budov, silnic, drah a objektů s nimi spojenými, což jsou mosty, podchody, propustky, opěrné zdi atd. Dále zahrnuje vytyčování a dokumentaci inženýrských sítí( vodovody, kanalizace, elektrické vedení, plynovody aj.) Specifickým odvětvím inženýrské geodézie je zaměřování deformací a posunů staveb.

- vytyčování stavebních objektů
- dokumentace skutečného provedení staveb
- zaměřování inženýrských sítí
- zaměřování jeřábových drah
- měření a výpočty kubatur

Dokumentace staveb Dokumentace staveb Dokumentace staveb
Dokumentace staveb Zaměřování jeřábových drah Inženýrské sítě
     
     
     


Copyright 2009 GKT s.r.o.
realizace RUDI, a. s.