Mapové podklady

Mapový podklad je polohopisné a výškopisné zaměření dané lokality doplněné o stav mapy KN a PK. Mapového podkladu se využívá při projektování jak v oblasti výstavby, tak při obnově katastrálního operátu Komplexní pozemkovou úpravou.

- mapové podklady pro projekty
- digitalizace rastrových podkladů a grafických map
- základní a účelové mapy
- geodetické práce pro účely komplexních pozemkových úpravách

Dokumentace staveb Dokumentace staveb
Mapový podklad Účelové mapy

 


Copyright 2009 GKT s.r.o.
realizace RUDI, a. s.